Stacks Image 48260
Vad är Deeksha
Deeksha (kallas även Oneness Blessing) är en överföring av positiv energi som skapar ett medvetandehöjande. Vår medvetandenivå avgör vår livskvalitet. Exempelvis, vår upplevelse av den ekonomiska recessionen, vår förmåga att hantera missförstånd och konflikter i en relation, hur vi hanterar känslostormar vid olika situationer, vår samhörighet med människorna omkring oss, den glädje vi känner i vardagen eller passionen vi känner för vårt arbete eller det vi tror starkt på – allt detta beror på vår medvetandenivå. När vår medvetandenivå höjs, blir vi mer medvetna, får större klarhet och fokus, och vi kan känna spontan glädje, kärlek och samhörighet i allt vi gör och upplever.

Deeksha/Oneness Blessing hjälper också den fysiska kroppens läkande genom att lösa upp repetitiva känslomässiga mönster som påverkar kroppen och kan orsaka psykosomatiska sjukdomar.

Vilka effekter kan Deeksha/Oneness Blessing ha?
Deeksha/Oneness Blessing..
* Öppnar dörrarna för enhetsmedvetande
• Ökar upplevelsen av förening med allt omkring dig
• Löser upp känslan av separation
• Ökar förmågan att vara närvarande i nuet
* Väcker upp intelligensen
• Förbättrar minnesförmågan
• Förbättrar förmågan att lära sig
• Balanserar hjärnans alfavågor
• Skapar bättre synkronisering mellan hjärnhalvorna
• Minskar det ”mentala tjattret” och gör sinnet till ett verktyg som man använder när det behövs
* Skapar kärlek i relationer
• Läker inre sår
• Förbättrar lyssnandet
• Hjälper till att kunna uppleva den andre
• Väcker upp Hjärtat
• Förstärker upplevelsen av vänskap
• Ökar acceptansen och kärleken för dig själv som du är
* Ökar vitaliteten
• Läker kroppen genom att läka sinnet (psykosomatiska sjukdomar)
• Förbättrar matsmältningen
• Slappnar av kroppen
• Hjälper till att känna kärlek och uppskattning för kroppen
• Väcker upp kroppens energicenter (chakror)
* Öppnar upp för yttre framgång
• Skapar ett framgångsrikt medvetande
• Tar bort blockeringar som hindrar framgång
• Skapar en välståndsmentalitet